Interne betaling via SAP

Personeelsleden van de UGent (PhD studenten, WP, AAP, ZAP, ATP, UZ, ...) die voor een IPVW-cursus inschrijven worden aangemoedigd om via SAP of interne transfer hun inschrijvingsgeld te betalen.

Betaling via interne transfer

Indien het inschrijvingsgeld zal betaald worden van een kostenplaats (vakgroeprekening zoals GExx, PPxx enz.) of een D-, E- of G-kas wordt er gewerkt met een interne transfer in Apollo.

Laat ons in dat geval volgende informatie weten:

  • de naam van uw secretariaatsmedewerker
  • de kostenplaats of kas die de kost zal dragen

Het IPVW zal een verzoek tot interne transfer doen die door uw budgethouder/proxy moet worden goedgekeurd

Betaling via interne bestelbon

Indien het inschrijvingsgeld niet zal betaald worden van een kostenplaats (vakgroeprekening zoals GExx, LAxx enz.) of een D-, E- of G-kas blijft een interne bestelbon nodig. Gelieve uw secretariaatsmedewerker te vragen deze op te maken aan de hand van volgende gegevens:

  • Onze dienstcode is WE56
  • Het te gebruiken artikelnummer is 3000034
  • Vermeld graag ook de naam van de cursist op de bestelbon
  • Fax of e-mail de goedgekeurde bestelbon naar