Stilstaan bij stedelijke mobiliteit

Waar/Wanneer? - Voordracht -Inschrijven? - Andere voordrachten

Waar/Wanneer?

donderdag 1 maart 2018 - 19u-20u: voordracht + aansluitende receptie
Faculteit Wetenschappen - Campus Sterre - Krijgslaan 281 - Gent - gebouw S9 - 2e verdieping - Aud.A2

Voordracht

Prof. Frank Witlox - Vakgroep Geografie - Onderzoekgroep Sociale en Economische Geografie

Opdat onze steden in fysisch opzicht zouden kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen die bewoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en recreanten stellen, opdat diezelfde steden blijvend sociaal, duurzaam, leefbaar en veilig zouden zijn en reële kansen kunnen bieden, en opdat de stad economisch vitaal blijft, werk biedt aan wie dat zoekt en voldoende hoogwaardige vestigingslocaties voor bedrijven voorhanden zou hebben, dient aan één voorwaarde te worden voldaan: de (groot)stad en haar omgeving moet bereikbaar zijn en blijven. Vandaag de dag kampen steden en ook de toegangswegen tot de steden steeds meer met congestieverschijnselen. Bovendien duiden de hedendaagse economische ontwikkelingen erop dat de situatie nog zal verslechten.

De aanpak van het (groot)stedelijk mobiliteitsprobleem is complex en vergt ook een complexe oplossing. Gent kiest resoluut voor haar circulatieplan, in Antwerpen geldt de ‘knip in de leien’ en in het Brussels Gewest denkt men aan de invoering van een verplichte zone 30 voor de gehele regio. Variatie troef. Dat een enkele maatregel op zich niet volstaat is zowat het enige waarover iedereen het eens is. Vraag is welk(e) pakket(en) aan maatregelen politiek, economisch, technologisch en maatschappelijk aanvaardbaar is (zijn)? Hier liggen de meningen zeer ver uit elkaar. Misschien is de basisvraag wel: welke mobiliteit wensen wij? Op die vraag zal ik trachten een antwoord te geven.

Inschrijven

U kan uw aanwezigheid aangeven via de EventManager. U ontvangt dan een bevestigings-e-mail waarin nog eens duidelijk locatie, datum en uur staan vermeld. Het is wenselijk om dit te doen omdat wij u dan in geval van een wijziging onmiddellijk via e-mail op de hoogte kunnen brengen. Mocht u last minute toch niet kunnen aanwezig zijn, dan is het niet nodig dat u ons hiervan op de hoogte brengt.

Andere voordrachten

Deze voordracht maakt deel uit van een reeks ingericht in het kader van Public Outreach. Zo brengen we actueel onderzoek aan de faculteit wetenschappen tot bij een breed publiek. Bekijk het volledige programma voor 2017-2018.

Wens je voortaan op de hoogte te blijven van deze voordrachten, schrijf je in op onze .