Sponsors

De directie van de Plantentuin dankt haar sponsors voor de steun bij de dagelijkse werking en de realisatie van bijzondere projecten.

De Stichting Arboretum Wespelaar steunt de Plantentuin bij haar botanisch onderzoek, meer specifiek de dendrologie. De Stichting financiert hiervoor een deeltijdse expert plantenidentificatie.

De Stichting Arboretum Wespelaar steunt eveneens een vergelijkende studie van genetische diversiteit binnen ex situ collecties en natuurlijke populaties. Deze studie verloopt in samenwerking met Botanic Gardens Conservation International.

De Provincie Oost-Vlaanderen stelt twee part-time arbeidskrachten ter beschikking van de Plantentuin. Deze tuiniers staan in voor de opkweek van de vaste planten, struiken en bomen, alsook voor het onderhoud van de afdeling basale bloemplanten en een deel van het arboretum.
 
Het Gentse stadsbestuur steunt eveneens de werking van de tuin. De groendienst van de Stad Gent verhakselt het snoeihout dat verder in de Plantentuin gecomposteerd wordt.