Verhalen van onderzoek

Ieder jaar worden er aan de faculteit Wetenschappen meer dan driehonderd masterproeven geschreven.

Soms gaat de masterstudent een stukje mee in het grote onderzoeksopzet van de promotor, soms brengt de student zelf een idee aan. Vaak staat het onderwerp van een masterproef dicht bij de dagelijkse realiteit of sluit het aan bij vragen die opkomen bij weetgierige mensen.

Masterproeven bieden een mooie invalshoek om het onderzoek binnen de faculteit te exploreren en roepen vaak een 'Zijn ze hiermee bezig? Cool!'-reactie op.

Een aantal verhalen van onderzoek uit onze masterproeven willen we dan ook graag communiceren naar een breed publiek.