Projecten onderwijsinnovatie 2012

pythia.jpg

Pythia - Online leeromgeving voor automatische evaluatie van programmeeroefeningen

De online evaluatie-omgeving voor programmeeroefeningen biedt duidelijk tal van voordelen zowel voor studenten (onmiddellijke en uitgebreide feedback, competitief leren) als voor lesgevers en begeleiders (voortgangsrapporten, voorgedefinieerde feedback, probleemanalyse) van werkcolleges.

        Verder lezen

geomatica

Multimediale oefeningenset Geomatica

Binnen dit project is het de bedoeling om een multimediale oefeningenset te ontwikkelen waarin basisbegrippen en -systemen van de Geomatica worden uitgelegd en zelfstandig verwerkt kunnen worden.

       

Verder lezen

fluorescentiemicroscopie

Lichtpunt in de duisternis: fluorescentiemicroscopie voor studenten

Door zelf fluorescentiemodules te bouwen en deze aan de bestaande stereomicroscopen te koppelen, wordt fluorescentiemicroscopie mogelijk gemaakt voor de individuele student. Door een klassikale duiding van de microscopische beelden wordt tevens naar een groter leereffect gestreefd.

        Verder lezen

vademecum2.jpg

Uitwerken van een vademecum voor geïntegreerde practica doorheen de Bachelor Biochemie en Biotechnologie

Er wordt een traject in de bachelor-practica geïmplementeerd met een duidelijke lijn van basisvaardigheden naar meer complexe vaardigheden, zowel wat conceptuele als praktische aspecten betreft. De organisatie van de practica in continue semestriële ruimtes en de bijhorende handleiding moeten leiden tot een betere integratie van de theorie en de praktijk van experimenteel onderzoek.

        Verder lezen

sage

Open-source computeralgebra-pakket Sage

Sage (http://www.sagemath.org/) is een open-source pakket voor
computeralgebra. Om studenten toegang te verschaffen tot Sage via hun eigen
laptop of in de PC-klas is worden twee servers aangekocht.

 

Verder lezen

dogitale feedback

Kwalitatieve feedback door middel van screencapture

De feedback over het ingediende werkje wordt bezorgd aan de student onder de vorm van een (kort) videofragment waarin hij ziet en hoort hoe het door hem ingediende werkstuk geëvalueerd wordt. De combinatie van de visuele informatie met de tekstuele commentaar verhoogt de kwaliteit, duidelijkheid en de transparantie van de evaluatie. 

Verder lezen

Broodje Martinnovatie

Docenten- en studentenparticipatie in onderwijsinnovatie


Om het thema onderwijsinnovatie binnen de faculteit Wetenschappen verder in de schijnwerpers te plaatsen en de reflectie en het debat rond dit thema te verlevendigen, proberen we de belangrijkste aandeelhouders rond onderwijsinnovatie, de docenten maar ook de studenten, bij dit proces te betrekken. We streven daarbij naar laagdrempelige, spraakmakende en participatieve acties. 

        Verder lezen

 

Voor de PDF-versie van de onderwijsinnovatieprojecten van 2012, klik hier.